Het vertrekpunt

Het vertrekpunt in een gesprek is om je verlangen en toewijding te volgen om vanuit helderheid en lichtheid contact te maken met de rust en ruimte die je in wezen van nature bent.

Het gaan doorzien en kennen van je patronen en overtuigingen en door voorbij te gaan aan je gedachtes en deze weer thuis te brengen, kom je hier meer `los` van te staan ( je identificeert je er niet langer mee ). Je ziet nog wel de beweging die je maakt maar doorziet het en haakt er niet meer op aan.

Je hoofd en je hart komen meer met elkaar in verbinding. Je ziet dat je zoveel lichter en vrijer bent dan je dacht.

We kunnen ontdekken dat de werkelijke vervulling die we zoeken niet in het persoonlijke (Ik) vlak te `halen` valt maar het een combinatie is tussen het persoonlijke / het  ik- bewustzijn en de ruimte waarin we die persoonlijke `Ik` ervaren.

Door weer samen te vallen met de ruimte - met onze essentie van wat we in wezen werkelijk zijn - ervaren we het leven meer in lichtheid.

Vanuit dit punt van rust en ruimte kun je in jezelf aanwezig blijven met wat er voorbij komt of waarin je wordt geraakt.

Er is ruimte voor verwondering en je opent meer en meer voor het mysterie van het leven.

In een coachgesprek kijken we wat jij op dat moment nodig hebt.

Door het directe ervaren van wat zich aandient is er de mogelijkheid om vanuit een ander licht naar je problemen en gevoelens te kijken. Zo is ruimte voor inzicht en helderheid in je situatie. Passend bij jou en afgestemd op jouw natuurlijk innerlijk weten.

De gesprekken hebben een non dualistische benadering.

Een sessie duurt een uur en kost: € 85,-

Voel je welkom als je graag een afspraak wilt maken voor een gesprek.

Vedic Art kan een creatief pad zijn in het ontsluieren en doorzien van het ik-bewustzijn . Het gaan ontdekken dat je zoveel meer bent dan je dacht…

Contact opnemen